اخبار

زندگینامه دکتر ابراهیم بیگ زاده

دکتر ابراهیم بیگ زاده
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای حقوق بین الملل (رساله در مورد حقوق بین الملل دریا) از دانشگاه نانت فرانسه
بازگشت به صفحه اصلی اعضا »
 
» سوابق تحصیلی
1- دیپلم ریاضی از تهران - 1353
2- کارشناسی ( لیسانس) حقوق قضایی از دانشگاه ملی ایران – 1358
3- گواهی نامه زبان فرانسوی از دانشگاه گرونوبل – فرانسه - 1359
4- دیپلم مطالعات عالی زبان شناسی و آواشناسی فرانسوی از دانشگاه گرونوبل – فرانسه -1360
5- کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) حقوق دریایی و هوایی از دانشگاه نانت – فرانسه - 1362
6- دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه نانت – فرانسه – 1368
7- گواهی نامه آکادمی حقوق بین الملل لاهه –سال  1376 
 
» سوابق آموزشی
1) استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی (دانشگاه ملی ایران سابق) از سال 1368
2) استاد مدعو دانشگاه پاریس 1 پانتئون – سوربن – فرانسه، 2004
3) استاد مدعو دانشگاه پاریس 11 – سو – فرانسه، 2005
 
» سوابق تدریس
1- حقوق بین الملل عمومی
2- حقوق سازمان های بین المللی
3- حقوق بین الملل دریا
4- حقوق بین الملل هوا و فضا
5- حقوق بین الملل توسعه
6- حقوق بین الملل کیفری
7- حقوق سازمان های بین المللی غیر دولتی
8- حل وفصل مسالمت آمیز اخلافات بین المللی
9- حقوق بشر دوستانه بین المللی و مسئولیت کیفری فردی
10- حقوق بین الملل معاهدات
 
» فعالیت ها
1- معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی از 1370 تا 1382
2- معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی از 1374تا 1382
3- عضو شورای دانشگاه شهیدبهشتی از 1377 تا 1382
4- عضو موسس و معاون انجمن ایرانی حقوق بین الملل وابسته به انجمن حقوق بین الملل
5- عضو فعال جامعه فرانسوی حقوق بین الملل
6- عضو انجمن بین المللی حقوق جزا
7- عضو موسس انجمن ایرانی حقوق جزا
8- عضو موسس انجمن ایرانی حقوق تطبیقی
9- عضو موسس انجمن ایرانی داوری
10 – عضو موسس انجمن ایرانی جرم شناسی
11- عضو سازمان بین المللی کارشناسان (اوردینکس)
12- عضو کمیته حقوقی و علوم و فنون دریایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
13- عضو شورای پژوهش های علمی کشور
14- عضو هیأت تحریریه چندین مجله علمی معتبر
15- عضو انجمن دوستی ایران و فرانسه
16- عضو شورای علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی
17- عضو موسس موسسه حقوق و توسعه
18- مشاور حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک
19- مشاور مرکز پژوهش های مجلس شواری اسلامی
20- مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایران در مورد مسائل مربوط به بحر خزر
21- مشاور معاون حقوقی رییس جمهور از 1376 تا 1384
22- مدیر مسئول سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی
23- موسس انتشارات داد آفرین
24- مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه شهیدبهشتی
 
» کتاب ها
- رساله کارشناسی ارشد : نظام هوانوردی بین المللی( نگرش انتقادی)
2- رساله دکتری: نظام حقوقی مناطق دریایی تحت حاکمیت و صلاحیت ملی دولت ها از ژنو 1958     تا مونتگوبی 1982
3- سازمان های بین المللی : جلد اول اسناد سازمان های جهانی
4- نظام حقوقی بحر خزر ( برای مرکز تحقیقات استراتژیک)
5- نظام حقوقی جزایر سه گانه ایرانی ( ابوموسی – تنب بزرگ – تنب کوچک) خلیج فارس ( برای مرکز تحقیقات استراتژیک )
6- حقوق سازمان های بین المللی
 
» مقالات به زبان فرانسه
1 - " نحوه ی جذب قواعد و مقررات بین المللی در نظام حقوقی ایران" در مجموعه " جنایات اقتصادی و آسیب به منزلت و کرامت انسانی" پاریس – انتشارات علوم انسانی – 1999
2-" آسیب به منزلت و کرامت انسانی : بررسی وضعیت حقوقی ایران" همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – در مجموعه جنایات اقتصادی و آسیب به منزلت و کرامت انسانی – پاریس – انتشارات علوم انسانی - 1999
3-"کمیسیون تعیین حدود فلات قاره" در سالنامه (فرانسوی) حقوق دریا- پاریس – انتشارات پدُن -2000
4- " ایران و مساله منطقه گرایی" همراه با دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی- در مجله فرانسوی آرشیو سیاست جنایی شماره 23- انتشارات پدُن – 2001
5-" محاکم داخلی و جنایات بین المللی : وضعیت حقوق ایران" همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – در مجموعه " محاکم داخلی و جنایات بین المللی" زیر نظر میری دلماس- مارتی و آنتو نیو کاسسه – پاریس – انتشارات دانشگاهی فرانسه (پوف) – 2002
6- "تحدید حدود دریایی و مسائل سرزمینی فیمابین قطر و بحرین : بررسی رأی دیوان بین المللی دادگستری" در سالنامه – فرانسوی ) حقوق دریا- پاریس – انتشارات پدُن 2002
7- " حقوق جزای ایران در پرتو جهانی شدن " همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – در مجموعه نکوداشت پرفسور میری دلماس مارتی – پاریس – 2005
8-" وضعیت حقوقی جزایر ایرانی در خلیج فارس : ابوموسی – تنب بزرگ – تنب کوچک )" در سالنامه (فرانسوی) حقوق دریا- پاریس – انتشارات پدُن - 2003
9- "حقوق بین الملل بین اسطوره و واقعیت" همراه با آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی – در مجموعه انجمن اروپایی حقوق بین الملل – پاریس – 2006
10- " تحول حقوق بین الملل "در مجموعه "نگرش های یک نسل بر حقوق بین الملل"، انتشارات پدُن، پاریس – 2008
 
» مقالات به زبان فارسی
1- " نقش سازمان های غیر دولتی در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل " در مجله تحقیقات حقوقی – شماره 15 – سال 1373
2- بدیع بودن معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در حقوق بین الملل" در مجله تحقیقات حقوقی – شماره 16- 17- سال 1375
3- " سازمان ملل متحد و محاکم کیفری بین المللی : تئوری و عمل " در مجله تحقیقات حقوقی – شماره 18 – سال 1376
4- " نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری" در مجله تحقیقات حقوقی – شماره 21-22 سال 1378
5- " ظهور یک عدالت بین المللی کیفری " در مجله تحقیقات حقوقی شماره 29-30 – سال 1379
6- " سازمان های غیر دولتی و حقوق بین الملل " در مجله تحقیقات حقوقی – شماره 31-32 سال 1380
7- " چالش های فراروی دیوان بین المللی کیفری" در مجله سیاست خارجی – سال 1382
8- " تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل " در سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی شماره 1 – سال 1384
9- " بلایای طبیعی و حقوق بین الملل " همراه با آقای دکتر حبیبی – در مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 10– شماره 15-16 – سال 1384
11- "جهانی شدن حقوق بشر و ساز کارهای اجرای آنها " در پیک خبری کمیسیون ایرانی حقوق بشر – سال 1386
12- " حمایت کنسولی از اتباع " در فصل نامه سیاست خارجی ( ویژه حقوق بین الملل) – زمستان 1385
13- " کمیسیون تحکیم صلح " در مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی – 1386
14- "در تکاپوی صلح پایدار" در مجله تحقیقات حقوقی – 1387
15- "نگرشی بر کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی " در فصلنامه سیاست خارجی – 1386
16- " جایگاه کمک های بشر دوستانه در حقوق بین الملل" در سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی – 1386
17- " تحول عملیات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: رویکردی جدید" سالنامه ایرانی حقوق بین المللل و تطبیقی – شماره 3، 1387
18- تحقیقات حقوقی شماره 49، سال 1388
19- " دزدی دریایی" ، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی ، شماره 4 - 1388
 
» مقالات ترجمه شده به فارسی
1-" نقش و مفهوم کنسانسوس درحقوق بین الملل " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1369
2- " در تکاپوی یک حقوق اجتماعی بین المللی " در مجله حقوقی – سال 1370
3- "بشریت و حقوق بین الملل" در مجله حقوقی – سال 1371
4- " برنامه برای صلح و منشور ملل متحد" در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1373
5- " ژنتیک بیم و امید" در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز – سال 1376
6- " دیوان بین المللی دادگستری و حل مسالمت آمیز اختلافات " در مجله تحقیقات حقوقی- سال 1377
7- دولت و جهانی شدن حقوق : از حقوق بین الملل تا جهانی شدن حقوق " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1379
8- " سازمان ملل متحد و حل بحران های بین المللی " در مجله کانون و کلای دادگستری مرکز – سال 1380
9- " مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بشر " در مجله تحقیقات حقوقی – سال - 1380
10- " چه آینده ای در انتظار حقوق بشر است ؟ " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1380
11- " حقوق بین الملل در تکاپوی ارزش های خویش : صلح – توسعه – دموکراسی" در مجله تحقیقات حقوقی – 1381
12- " جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی " در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1382
13- " روابط فیمابین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد" در مجله تحقیقات حقوقی – سال 1384
14- " دیوان بین المللی کیفری و حقوق بین الملل" در مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی – سال 1384
15- " قاضی ویژه در دیوان بین المللی دادگستری " در مجله حقوقی – سال 1384
 
» طرح های تحقیقاتی
1-"جنایات بین المللی" در موسسه ماکس پلانک – آلمان- سال1380
2-"نظام حقوقی جزایر خلیج فارس" مرکز تحقیقات استراتژیک – ایران – تهران – سال 1382
3-"تکالیف قدرت های اشغالگر در حقوق بین الملل" در موسسه ماکس – پلانک – آلمان – سال 1383
4- "مسائل حقوقی ایران با کشورهای همجوار خود"مرکز تحقیقات استراتژیک – ایران – تهران – سال 1386
5- مشکلات جذب و اجرای قواعد بین المللی در نظام حقوقی ایران – مجمع تشخیص مصلحت نظام 1389
 
اختصاصی مرکز داوری
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ۱۰:۵۷
تعداد کلیک: ۳,۱۴۷

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (1 رای)
  • خسرو توانا
  • ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۴۱
  • 0
  • 0
    0

سلام خاطرات خوبی از شما در دوران خدمت در نیروی هوایی دارم جزو پیرمردهای پادگان بودیم اگر قراری بزارید ,شمارا ملاقات کنم با تشکر: خسرو توانا. 1131003 0912


امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.