اخبار

یکصد و ده «ضرب‌المثل حقوقی» رایج در دنیا

 1_ قانون سه روز پیرتر از دنیاست. (استونیایی)

2_قلم و جوهر بهترین شهودند. (پرتغالی)

3_ قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد. (آلمانی)

4_ حقیقت، دختر زمان است. (ایتالیایی)

5_قانون غالبا دندان خود را نشان می‌دهد ولی گاز نمی‌گیرد. (انگلیسی)

6_حقیقت سنگین است، لذا عده‌ای معدود حاضرند آن را حمل کنند. (عبری)

7_حقیقت را می‌توان خم کرد، ولی نمی‌توان آن‌ را شکست. (ایتالیایی)

8_ حرف حق شمشیری است، برنده. (فارسی)

9_قاضی که بی‌گناهی را محکوم سازد، وجدان خود را محکوم کرده است. (سوئدی)

10_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است. (چینی)

11_ قانون چاه بی انتهاست، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است. (چینی)

12_قاضی خوب همسایه بد است. (آمریکایی)

13_قانون روی میز است و عدالت زیر میز. (استونی)

14_قانون مانند تار عنکبوت است، سوسک از آن رد می شود ولی مگس گرفتار می‌گردد. (چک)

15_قانون همه را می لیسد. (اسکاتلندی)

16_حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت می‌کند. (انگلیسی)

17_حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند. (اسپانیایی)

18_حق شناسی بار سنگینی است. (اسکاتلندی)

19_حق بالاتر از قانون است. (روسی)

20_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند، قانون نیست. (انگلیسی)

21_حقیقت در ته چاه نهفته است. (فرانسوی)

22_حقیقت گرزی است که فرود می‌اید و همه را می‌کشد. (فرانسوی)

23_حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است. (المانی)

24_حقیقت، بهتر از طلاست. (انگلیسی)

25_حقیقت، مهر خداست. (عبری)

26_حقیقت نیش می زند و دروغ درمان می کند. (ایتالیایی)

27_حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود می‌ترساند. (المانی)

28-اگر نمی خواهی سرت کلاه برود، قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. (چینی)

29-انکه تهمت می‌زند هزار بار می‌کشد ولی قاتل فقط یک بار می‌کشد. (چینی)

30-اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می‌شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می‌شود. (عبری)

31-از شوخی قاضی فقط خودش می‌خندد و همنشینش. (ایتالیایی)

32-بی عدالتی بها ندارد. (استونی)

33-بی عدالتی دایه پزشک است. (المانی)

34-تمام براهین دادگاهی قابل قبول‌اند. (ترانسوال)

35-تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود. (فارسی)

36-اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید. (چینی)

37-اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید. (انگلیسی)

38-تمام قوانین عادلانه نیست. (اسکاتلندی)

39-آفتابه دزدها را به دار می‌آویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم. (المانی)

40-اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی. (برزیلی)

41-جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند. (المانی)

42-از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه. (فرانسوی)

43-ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر. (فرانسوی)

44-آنکه می‌دزدد به دار آویخته نمی‌شود بلکه آنکه گرفتار می‌گردد به دار آویخته می‌شود. (چک)

45-چو بد کردی مشو ایمن ز آفات ...... که واجب شد طبیعت را مکافات. (فارسی)

46-حق با زور است. (انگلیسی)

47_ هر جا که جامعه باشد، حقوق هم است. (لاتینی)

48_ اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی، فقط از همسایگانش سوال کن. (چینی)

49-انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند. (المانی)

50_تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد. (فرانسوی)

51-برایی آنکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو. (انگلیسی)

52-خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت. (روسی)

53-«اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می‌کند. (اتازونی)

54_عدالت همیشه گرسنه است. (بلغارستانی)

55_ دل انسان آهن است و قوانین کشور کوره. (چینی)

56_دزد مرتکب فقط یک جنایت شده، و آنکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت. (زیرا به دیگران تهمت دزدی می‌زند). (ارمنی)

57_شوهر قانون است برای همسرش. (روسی)

58_دزد به دزد می‌زند خدا خنده‌اش می‌گیرد. (فارسی)

59_دزد، بازار را آشفته می خواهد. (فارسی)

60_شمشیر عدالت غلاف ندارد. (فرانسوی)

61_صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد. (یوگسلاوی)

62_دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون. (فارسی)

63_عدالت از آنچه در قانون نوشته شده معلوم می شود. (چینی)

64_فقط پزشکان می توانند آدم بکشند و از کیفر در امان باشند. (اسلواکی)

65_عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالی که مستحق فقط یک ضربه است. (بلژیک)

66_دزد ناشی به کاهدان می زند. (فارسی)

67_دزد راه باش، دزد سفره مباش. (آذربایجانی)

68_عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند. (برونئی)

69_وقتی که رفیق، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند. (ایتالیایی)

70_دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می آویزند. (چک)

71_عدالت بهتر از عبادت است. (عبری)

72_دادگستری خیلی زیاد، غالبا ستم خیلی زیاد است. (فرانسوی)

73_عدالت کور است و کسی را نمی بیند. (انگلیسی)

74_دزد خوب نگهبان خوب می شود. (نگروئی)

75_روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد. (چینی)

76_ستم بر ستم پیشه عدل است و داد. (فارسی)

77_ عرف و عادت قانون ثانوی است. (لاتینی)

78_عرف و عادت قوی تر از قانون است. (روسی)

79_گواه شاهد صادق در استین باشد. (فارسی)

80_مهربانی بزرگتر از قانون است. (چینی)

81_مراسم و قانون همسایه یکدیگرند. (مونته‌نگروئی)

82-وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند. (ترکی)

83-وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است، بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده‌اند تا به علت بیمار بودن. (اسپانیولی)

84-وکلا مانند درشکه چی ها نیستند، آنها انعام‌شان را قبل از حرکت می‌گیرند. (اتازونی)

85-وجدان بد در آن واحد تهمت زننده، قاضی، شاهد و به دارزننده است. (هلندی)

86-هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می‌گذارند. (چینی)

87-هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد. (چینی)

88-وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند. (المانی)

89-وکیل خوب همسایه بد است. (فرانسوی)

90-یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد. (چک)

91-یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند. (المانی)

92-هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست. (روسی)

93-هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست. (ایتالیایی)

94-وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند. (روسی)

95-وارث وارث من، وارث من است. (لاتینی)

96-وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است. (ایتالیایی)

97-هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان. (لاتویا)

98-هر کس پول دارد بر حق است. (لتوانی)

99-هیچ قاضی‌ای نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد. (مونته نگرویی)

100-یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است. (سوئدی)

101_ مکندگان خون مردم دو گونه‌اند: زالوها و ماموران مالیات. (فرانسوی)

102_ وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست. (چینی)

103_ وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود. (چینی)

104_ وقتی که قاطر قاضی می‌میرد همه به تشیع جنازه‌اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می‌میرد هیچ کس به تشیع جنازه اش نمی رود. (تازی)

105-وجدان یگانه محکمه ای‌ست که در آن به وکیل دادگستری احتیاجی نیست. (انگلیسی)

106-هرآنچه حاکم عادل کند همه داد است. (فارسی)

107-همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می‌آید در را به رویش می بندند. (سوئدی)

108-ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمی‌توان خفه اش کرد. (لاتینی)

109-دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه. (آذربایجانی)

110-قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند. (لاتینی)

تمام ضرب المثل های فوق از بخشی از کتاب «گلچینی از ضرب المثل‌های جهان » وام گرفته شده است.

۳۱ تیر ۱۳۹۵ ۰۸:۴۳
تعداد کلیک: ۲,۸۶۲

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 2.0  (2 رای)
 • maryam
 • ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ۲۳:۱۲
 • 0
 • 0
  2

سلام و خسته نباشید خدمت شما... من این مطالب شمارو خوندم و خیلی لذت بردم ممنونم از این بابت از شما... من با یه گروهی در نشریه ایی برای داشنگاه مشغول کار هستیم.میخواستم از شما اجازه بگیرم که این مطلبو به عنوان یک کامن لا د نشریه به چاپ برسانم. لذا خواهشمندم
که خواسته ی من را پذیرا باشید چون واقعا مستفید خواهد بود!

 • محمد حسن
 • ۲۶ مهر ۱۳۹۹ ۲۳:۳۵
 • 4
 • 0
  0

خیلی خیلی عالی بود


امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.