ویژگی ها و خدمات موسسه حقوقی و داوری

 

الف) ویژگی ها:1 - خروج رسیدگی ها از بخش حاکمیتی و دولتی بودن قضاوت و استقلال عمل داور منتخب و مورد اعتماد طرفین

2 - دخالت مستقیم اراده طرفین در انتخاب داور ( حق انتخاب قاضی)3 - داشتن مجموعه قواعد منعطف و دارای بیشترین آزادی عمل برای طرفین دعوی در حل اختلافات حادثه

4 - استقلال و خودگردان بودن نظام داوری5 - عدم وجود قوانین دست و پاگیر و آزادی عمل در عدم رعایت تشریفات خاص قانونی6 - عدم احتمال افشای اسرار طرفین دعوی7 - امکان ایجاد سازش بطوری که قریب پرونده ها با تلاش داوران با سازش حل و فصل گردیده و منتج به صدور رای داوری نمی گردد8 - سرعت بالای رسیدگی به پرونده ها9 - دقت بالای داوران در رسیدگی به پرونده ها به دلیل محدود و تخصصی بودن موضوعات10- رسیدگی تخصصی ( غالب موضوعات مربوط به امور خاص تجاری و صنعتی و ... می باشد)11 حل و فصل اختلافات در فضایی آرام و دوستانه و بدون تشریفات موجود در محاکم قضاییب) خدمات1 - پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی به عنوان اولین و مهمترین هدف، با ارائه مشاوره های حقوقی و تخصصی و یا تنظیم صحیح قراردادها در چهارچوب قانونی و عرف و رویه تجاری 
2- حل وفصل مسائل و اختلافات حادثه بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی ( با توافق طرفین در اعطای صلاحیت داوری به مرکز)3 - در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد، تلاش برای حل اختلافات حادثه بین طرفین دعوی از طریق صلح و سازش4 - در صورت عدم حصول نتیجه از طریق صلح و سازش، رسیدگی به اختلافات و صدور رای داوری

5 - اقدام به انعقاد قرارداد جهت ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص حقیقی- حقوقی- شرکتها- کارخانجات و موسسات و...6 - سرعت بالای رسیدگی در پرونده ها، تعهد به رسیدگی به پرونده های حداکثر ظرف 3 ماه (برای سخت ترین و پیچیده ترین پرونده ها) مستند به آیین نامه داخلی موسسه حقوقی و داوری ( سرعت بالای رسیدگی در پرونده ها)7 - به کار گیری نهایت دقت با نگاه تخصصی در رسیدگی به پرونده ها با استفاده از حقوقدانان اهل فن و تجربه

8 - ایجاد ارتباط دوسویه بین تجار و صنعتگران ایرانی با تجار و صنعتگران دیگر کشورها از طریق رایزنان بازرگانی سفارتخانه ها با تنظیم تفاهم نامه های همکاری به منظور ایجاد اعتماد تجاری9- معرفی تجار و صنعتگران داخلی به تجار و صنعتگران سایر کشورها به واسطه ی وجود ارتباط با هر دو

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.